2015 Entries

No 1

No 1 Jurgita Hoey Owl

No 1 Jurgita Hoey
Cottage Farm Owl

No 1 Jurgita Hoey - Owl -back

No 2

No 2  Sylvia Whelehan

No 2 Sylvia Whelehan

No 2  Sylvia Whelehan  - back

NO 3.

No 3 Suzie Sullivan - Sea Cosy

No 3 Suzie Sullivan – Sea Cosy

No 3 Suzie Sullivan - Sea Cosy - back

NO 4

No 4 Helen O Leary - The Full Irish

No 4 Helen O Leary – The Full Irish

No 4 Helen O Leary - The Full Irish - back  No.5

No 5 Kristina Riauke

No 5 Kristina Riauke

No 5 Kristina Riauke  - back

Advertisements